Marifoon examen bij CBR

Inleiding

Agentschap Telecom draagt zijn examentaken over aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Vanaf 1 juli 2023 doen kandidaten hun theorie-examens bij het CBR. Dit geldt voor zowel de maritieme examens (Basiscertificaat, Marcom A en B).

  • Basiscertificaat Marifonie (tijdsduur 1 uur)
  • Marcom-A (tijdsduur 1,5 uur)
  • Marcom-B (1 dagdeel)

 

Praktijkexamen (Marcom) blijft bij opleiders

Wie gebruik wil maken van een marifoon of andere maritieme zendapparatuur heeft daarvoor een diploma nodig. Voor dat diploma moet een theorie- en praktijkexamen afgelegd worden. Daarvoor kan een opleiding gevolgd worden. Het theorie-examen legt de kandidaat digitaal af bij het CBR. Opleiders blijven de praktijkexamens afnemen. Vanaf juli 2023 gebeurt het afnemen van praktijkexamens onder het certificering en toezichtmodel van het CBR. In 2021 zijn er zo’n 6.500 maritieme theorie-examens afgenomen en 1.200 praktijkexamens. Daarnaast waren er zo’n 400 examens voor radiozendamateurs.

 

CBR aan het woord

CBR: “We zijn enthousiast over deze opdracht en kijken uit naar de samenwerking met de verschillende partijen in deze professionele branche. Zodat we met elkaar de gewenste verbeteringen kunnen waarmaken. Het CBR zorgt ervoor dat de examens van goede kwaliteit blijven met het oog op de veiligheid op het water. Kandidaten doen vanaf 1 juli 2023 hun theorie-examens digitaal bij het CBR. Examinerende instellingen die nu praktijkexamens afnemen kunnen dit blijven doen. Vanaf juli volgend jaar gebeurt dit dan onder het certificering en toezichtmodel van het CBR. Net zoals dat nu al gaat bij de nascholing voor code 95 en een aantal binnenvaartexamens.”

 

Agentschap Telecom

Agentschap Telecom: “Wij zijn is erg blij in het CBR een partner te hebben gevonden die deze examentaken gaat uitvoeren. Gegeven de expertise van het CBR heeft het agentschap er alle vertrouwen in dat hiermee de goede kwaliteit van de examens is verzekerd en dat het CBR de gewenste modernisering en professionalisering bij zowel de maritieme als radiozendamateur-examens kan realiseren. Tegelijkertijd versterkt deze overdracht de focus van het agentschap op zijn maatschappelijke opgaven in de digitale transitie.”

 

Marifoon theorie up to date

Wij, opleider marifonie, houden onze digitale cursussen up-to-date en voldoen aan alle exameneisen als gesteld bij het CBR. Marifoonbewijs.nl: “Wij zijn uitermate trots op onze hoge klanttevredenheid als top-aanbieder en opleider van alle mensen die op een verantwoorde wijze willen recreëren op onze wateren. Ons lesmateriaal is met de grootste zorg samengesteld en voorziet in veel oefenvragen en gevalideerde examens. Daarom is het slagingspercentage van alle deelnemers zo hoog.” Meld je nu aan voor de online cursus en ga optimaal voorbereid het examen in!

Volle vaart vooruit!

Start vandaag nog met de e-cursus