Registratiebewijs snelle motorboten

Wat is het registratiebewijs

Heb je een snelle motorboot, waterscooter of jetski gekocht zonder registratiebewijs? Dan ben je in Nederland verplicht om dit vaartuig dat korter is dan 20 meter en sneller vaart dan 20 km per uur (ofwel 20 kph = 10,80 knopen) te registreren bij de Rijksdienst voor wegverkeer (RDW). Na de registratie ontvang je binnen 5 werkdagen een registratiebewijs in de vorm van een klein pasje (zie afbeelding). Het registratiebewijs is net als een kentekenkaart bij een auto het bewijs dat de motorboot op jouw naam staat. Het registratiebewijs bevat belangrijke technische info over het vaartuig. In dit artikel lees je alles of het registratiebewijs, het aanbrengen van een registratiekenteken (Y-nummer) en het aanvragen van het bewijs.

 

Kosten en wijzigingen registratie

De eerste online registratie van de snelle motorboot kost bij de RDW in 2021 €55,90. Zorg ervoor dat dit bewijs tijdens het varen altijd aan boord aanwezig is. Als je tijdens een controle niet in staat bent om het registratiebewijs te kunnen tonen dan kost dit maar liefst € 95. Lees hier alles over de eerste registratie van je motorboot bij het RDW. Het kan ook zijn dat je een vaartuig (motorboot, waterscooter of jetski) koopt mét een registratiebewijs. Je bent dan bij aankoop verplicht dit vaartuig via de RDW over te schrijven op naam. Dit is hetzelfde proces als bij de aankoop van een scooter of auto waarbij je ook het kenteken moet overschrijven bij een postkantoor. De kosten voor het overschrijven van een motorboot bedragen in 2021 €30.

Ben je het registratiebewijs kwijtgeraakt, dan ben je verplicht om direct een vervangend (nieuw) bewijs aan te vragen bij het RDW. De kosten voor een vervangend registratiebewijs snelle motorboot bedraagt €32,60. Een voorwaarde voor het aanvragen van een nieuw registratiebewijs is dat het vaartuig op je eigen naam moet staan. Een aanvraag indienen voor iemand anders is helaas niet mogelijk. Mocht je het vaartuig willen verkopen let dan op want je hebt dan ook dit bewijs nodig voor een probleemloze verkoop. Het is dus niet mogelijk om een vaartuig van een vriend door te verkopen aan iemand anders zonder dat deze eerst op jouw naam is gezet.

Mocht je op het idee komen om de kleur van je snelle vaartuig te wijzigen of een andere motor te monteren dan ben je verplicht dit te melden bij het RDW. Deze aanpassingen worden verwerkt in het vaartuigregister en je ontvangt een nieuw registratiebewijs na betaling €15,55 (2021).

Het is een goede zaak dat er in Nederland sprake is van goede (RDW) registratie en wettelijke regelgeving om zo veilig te kunnen varen. Wil je meer weten over veiligheid aan boord? Lees dan ook dit artikel over hoe te handelen in noodsituaties aan boord.

 

Geldigheid registratiebewijs

De geldigheid van het Nederlandse registratiebewijs is alleen voor de Nederlandse binnenwateren. De registratie is verplicht op bijna alle Nederlandse binnenwateren zoals omschreven in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) met uitzondering van onderstaande wateren waar deze verplichting NIET geldt. Bekijk ook de afbeelding met de wateren die in rood zijn aangegeven.

 • Boven-Rijn*
 • Neder-Rijn
 • Waal*
 • Westerschelde
 • Pannerdensch Kanaal* (Gelderland)
 • Lek*
 • Eemsmonding (Eems/Dollard)
 • Gemeenschappelijke Maas (NL gedeelte)
 • Kanaal van Gent naar Terneuzen

* = hier geldt het Rijnvaartpolitiereglement (RPR). 

Ezelsbrug om bovenstaande wateren gemakkelijk te kunnen onthouden: BoNeWaWePLEeGemaK. Let dus op omdat op bovengenoemde wateren op grond van een plaatselijke verordening wel een registratieplicht kan gelden. Geadviseerd wordt ook bij het varen op die wateren het vaartuig alsnog te laten registreren. Mocht je met je vaartuig in het buitenland willen varen, dan doe je er verstandig aan om eerst in het desbetreffende land navraag te doen of je Nederlandse registratiebewijs wordt geaccepteerd.

Gebieden registratiebewijs

 

Registratiebeheer en Y-nummers

Sinds 1 januari 1977 maken de registratietekens voor snelle motorvaartuigen (en handelaren daarin) ook gebruik van de cijfer letter combinatie, het zogenaamde sidecode-systeem. Vanaf die datum nam de RDW het registratiebeheer over van de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club (KNMC). Alleen al in Nederland worden jaarlijks ongeveer 5000 nieuwe, snelle motorboten geregistreerd. Deze registratietekens beginnen altijd met de letter Y. In omloop zijn de volgende sidecodes en series (X = letter, 9 = cijfer):

Y-nummers motorboot

Snelvaren

Als je een Y-registratieteken hebt voor een snel varende motorboot zoals een jetski of waterscooter, dan wil dat niet automatisch zeggen dat je ook snel mag varen. Het is een voorwaarde om een snelvaarvergunning aan te kunnen vragen. Het verstrekken van snelvaarvergunningen worden op lokaal niveau geregeld via de gemeente of het waterschap waar het desbetreffende water onder valt. Deze instanties kunnen aanvullende eisen stellen zoals dat er naast het Y-teken ook een lokaal registratienummer gevoerd moet worden (zie voorbeeld beneden).

Snelvaren kenteken

Op de Loosdrechtse Plassen komen bijvoorbeeld L-, P- en V-nummers voor. Het aanvullende registratiesysteem voor permanente snelvaarontheffing ziet er als volgt uit:

 • L: voor privépersonen.
 • P: voor proefvaarten door handelaren (in combinatie met YY-nummer).
 • V: voor watersportverenigingen (snelle reddingsboten).

 

Afmetingen registratiekenteken

Naast het hebben van een geldig registratiebewijs ben je als booteigenaar ook verplicht om een registratieteken aan beide kanten van de snelle motorboot, midscheeps of aan de boeg, aan te brengen. Het registratieteken bestaat uit één of meer letters en een nummer. Aan deze bevestiging zijn enkele voorwaarden verbonden met betrekking tot duurzaamheid, zichtbaarheid, kleur t.o.v. de ondergrond en afmetingen van letters en cijfers. De set (stickers) bestaat uit twee identieke registratienummers (bijvoorbeeld: YA-13-24) die aan beide kanten van de boot goed zichtbaar moet worden aangebracht. Met betrekking tot de kleur wordt beschreven dat deze sterk moet afwijken van de ondergrond zodat deze van grote afstand goed leesbaar is.

Registratiekenteken afmetingen

De registratieletters en cijfers moeten tenminste 15 centimeter hoog en 10 centimeter breed zijn met en stamdikte van ten minste 2 centimeter. Bij waterscooters en jetski’s mogen deze afmetingen afwijken, maar een hoogte van 10 centimeter en een breedte van 6 centimeter minimaal blijft vereist. TIP: let op de stickerkwaliteit, traditionele vinylfolie is namelijk niet geschikt voor opblaasbare rubberboten. Hiervoor is er speciale PVC rubberboot-folie. Voor Neopreen en Hypalon boten zijn er andere oplossingen in de handel.

 

Wetgeving registratie

Het BPR werd als wet vastgesteld op 26 oktober 1983 en is op 1 juli 2010 grondig gewijzigd; de laatste herziening dateert op 1 januari 2017. Alle vereisten voor het registratieteken staan omschreven in dit binnenvaartpolitiereglement, hoofdstuk 8 (zie hieronder). Heb je het registratieteken niet of foutief aangebracht, houdt dan rekening met een boete van €140. Elk schip dient een recent exemplaar van het BPR-reglement aan boord te hebben met uitzondering van kleine open schepen, zoals een open sloep, speedboot, waterscooter et cetera. Klik hier om kosteloos het Binnenvaartpolitiereglement te downloaden

Binnenvaartpolitiereglement (BPR) geldend van 01-01-2017 t/m heden

Artikel 8.01. Registratiebewijs       

 1. Een snelle motorboot moet ten name van de eigenaar zijn geregistreerd bij een door de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen instelling. Deze instelling kent aan hem een registratieteken toe en geeft een bijbehorend registratiebewijs af volgens een door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld model.
 2. Het registratiebewijs bedoeld in het eerste lid moet tijdens het varen met een snelle motorboot aan boord aanwezig zijn.

Artikel 8.02. Registratieteken    

 1. Een snelle motorboot mag niet deelnemen aan de scheepvaart indien hij niet is voorzien van het, door de in artikel 8.01, eerste lid, bedoelde instelling toegekende registratieteken. Dit teken bestaat uit een of meer letters en een nummer, met een hoogte van ten minste 150 mm, een breedte van ten minste 100 mm en een stamdikte van ten minste 20 mm. Het moet goed waarneembaar zijn en in een van de ondergrond afwijkende kleur zijn aangebracht aan weerszijden van de boot.
 2. Een snelle motorboot, welke ten gevolge van de constructie niet kan voldoen aan het in het eerste lid bepaalde omtrent de grootte van de registratieletters en nummers, moet zijn voorzien van een of meer letters en een nummer van ten minste respectievelijk 100 mm, 60 mm en 15 mm.
 3. De Minister van Verkeer en Waterstaat kan nadere regels stellen met betrekking tot de registratie.

Aanvragen registratiebewijs

Het registratiebewijs kan bij de grotere PostNL kantoren worden aangevraagd. Meer informatie over het registratiebewijs en het registratieteken is te verkrijgen bij het RDW (klantenservice 088 008 7447). Buitenlandse registratiebewijzen zijn geldig in Nederland, mits ze zijn afgegeven door een bevoegde autoriteit. Elk schip dient een recent exemplaar van het BPR-reglement aan boord te hebben met uitzondering van kleine open schepen, zoals een open sloep, speedboot, waterscooter et cetera. Klik hier om kosteloos het Binnenvaartpolitiereglement te downloaden. 

Scheepsnaam of kenspreuk

Het Binnenvaartpolitiereglement (BPR), Rijnvaartpolitiereglement 1995 en Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas bepalen dat een schip, met uitzondering van kleine roeiboten en/of zeilboten een naam moet hebben, en dat die naam ook een kenspreuk mag zijn. Onder motto of kenspreuk wordt een korte tekst verstaan die de intentie/levenshouding van de gebruiker(s) van de betreffende boot weergeeft.

Volgens het Binnenvaartpolitiereglement artikel 2.02 moet ieder schip voorzien zijn van een naam (motto) of kenspreuk. Hier volgen een paar voorbeelden van kenspreuken of zinspreuken zoals: “Hakuna Matata”, “Just for fun”, “Fortis et liber”, “Friend-ship” etc. Als je boot geregistreerd is bij het RDW, dan hoeft je boot geen naam te voeren. Aan de hand van het bijbehorende registratieteken is de eigenaar altijd te achterhalen.

Volle vaart vooruit!

Start vandaag nog met de e-cursus